Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0489-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация посредством закупуването на обработващ център с ЦПУ за "Бул-Арт"ООД"
Бенефициент: "БУЛ АРТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация посредством закупуването на обработващ център с ЦПУ за "Бул-Арт"ООД"
Дейности: Съставяне и одобрение на тръжна документация
Провеждане на процедура за избор на изпълнител по проекта
Закупуване на обработващ център с ЦПУ
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИМ инженеринг ЕООД
Вилея ООД
"Одиторска къща Пълдин" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 386 BGN
Общ бюджет: 250 768 BGN
БФП: 162 999 BGN
Общо изплатени средства: 162 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 077 BGN
2011 128 874 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 966 BGN
2011 109 543 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 112 BGN
2011 19 331 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 443 BGN
Финансиране от бенефициента 91 747 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз