Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции и бизнес консултации за развитие на конкурентноспособнoстта на „Инжконсултпроект” ООД на пазара на проектантски услуги"
Бенефициент: "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции и бизнес консултации за развитие на конкурентноспособнoстта на „Инжконсултпроект” ООД на пазара на проектантски услуги"
Дейности: Избор на изпълнител и сключване на договор за доставка на оборудване за обследване определяне на усилването с асфалтови пластове
Разработване на бизнес стратегия за пазарно развитие на фирмата
Приемане на бизнес стратегия за развитие на фирмата
Доставка на оборудване за определяне усилването с асфалтови пластове
Отчет за изпълнение на проекта
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 537 713 BGN
Общ бюджет: 769 474 BGN
БФП: 500 158 BGN
Общо изплатени средства: 499 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 500 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 107 543 BGN
2010 0 BGN
2011 392 357 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
499 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 425 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 91 411 BGN
2010 0 BGN
2011 333 503 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
424 915 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 131 BGN
2010 0 BGN
2011 58 854 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 985 BGN
Финансиране от бенефициента 289 538 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз