Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0551-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Усъвършенстване на технологиите и въвеждане на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД, чрез роботизирани линии за опроводяване на луминесцентни осветители и автоматизирани машини за изработка на оптичните елементи на осветителите"
Бенефициент: "ЕЛУКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Усъвършенстване на технологиите и въвеждане на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД, чрез роботизирани линии за опроводяване на луминесцентни осветители и автоматизирани машини за изработка на оптичните елементи на осветителите"
Дейности: Доставка на машини и оборудване
Изпълнение на СМР
Подготовка и изпълнение на дейности по синхронозиране работата на новото оборудване с технологичния процес
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 726 895 BGN
Общ бюджет: 1 116 240 BGN
БФП: 725 556 BGN
Общо изплатени средства: 725 556 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 725 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 725 556 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
725 556 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 616 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 616 722 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
616 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 108 833 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 833 BGN
Финансиране от бенефициента 391 405 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз