Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0930-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на Европа Трико АД "
Бенефициент: "Европа трико" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация на Европа Трико АД"
Дейности: Избор на подходящ доставчик
Доставка на производствено оборудване
Подготовка Избор на подходящ изпълнител на СМР
Изпълнение на СМР
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Ажур ТДМ”
ПАНДА-ПЕН ООД
"Стил 2002" ООД
"Нит Консултинг" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 585 BGN
Общ бюджет: 201 891 BGN
БФП: 121 135 BGN
Общо изплатени средства: 121 127 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 317 BGN
2011 96 810 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 127 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 669 BGN
2011 82 289 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 648 BGN
2011 14 522 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 169 BGN
Финансиране от бенефициента 81 056 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз