Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на „Възход” ЕООД, с. Мусомище, чрез модернизация на производството и закупуване на съвременно оборудване за хлебопроизводство”
Бенефициент: "ВЪЗХОД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентоспособността на „Възход” ЕООД, с Мусомище, чрез модернизация на производството и закупуване на съвременно оборудване за хлебопроизводство”
Дейности: Процедура по избор на фирма - доставчик на необходимо оборудване - Многофункционална, високотехнплогична съвременна автоматизирана линия за производство на хляб и хлебни изделия
Доставка и инсталиране на необходимо оборудване - Многофункционална, високотехнплогична съвременна автоматизирана линия за производство на хляб и хлебни изделия
Управление, мониторинг и отчетност на проектното предложение
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
"Сефа" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 611 293 BGN
Общ бюджет: 940 340 BGN
БФП: 611 221 BGN
Общо изплатени средства: 611 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 611 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 611 221 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
611 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 519 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 519 538 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
519 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 91 683 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 683 BGN
Финансиране от бенефициента 329 158 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз