Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0491-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система"
Бенефициент: "ЕХНАТОН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система"
Дейности: Провеждане тръжна процедура за определяне на доставчиците.,Избор на доставчиците и сключване на договорите за доставка на машините
Доставка на машините и оборудването
Инсталиране, обучение и пускане в експлоатация на машините
Доставка на специализирания софтуер за електропроектиране
Доставяне, настройване, тестване и пускане в експлоатация на ERP системата
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 605 459 BGN
Общ бюджет: 928 093 BGN
БФП: 556 856 BGN
Общо изплатени средства: 556 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 556 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 556 856 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
556 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 473 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 473 327 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
473 327 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 83 528 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 528 BGN
Финансиране от бенефициента 403 639 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз