Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0354-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността"
Бенефициент: БТБ БЪЛГАРИЯ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: "Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността"
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Изготвяне и съгласуване на тръжната документация за закупуване на машини и оборудване
Закупуване, доставка и инсталиране на машини и оборудване
Изготвяне и съгласуване на тръжната документация за закупуване на специализиран софтуер
Закупуване, доставка и инсталиране на специализиран софтуер за автоматизирано планиране и оптимизирано кроене
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 724 198 BGN
Общ бюджет: 1 204 521 BGN
БФП: 722 712 BGN
Общо изплатени средства: 722 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 722 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 144 840 BGN
2011 577 826 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
722 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 614 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 123 114 BGN
2011 491 152 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
614 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 726 BGN
2011 86 674 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 400 BGN
Финансиране от бенефициента 482 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз