Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0767-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността на ИВАС ТЕХ чрез внедряване на технология за изработване на SMT Стенсили с прецизно лазерно рязане
Бенефициент: "ИВАС ТЕХ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на конкурентоспособността на ИВАС ТЕХ чрез внедряване на технология за изработване на SMT Стенсили с прецизно лазерно рязане
Дейности: Проучване за допълнителни доставчици
Сформиране на екип от фирма ИВАС ТЕХ; Взаимодействие, съдействие и комуникация със съответните подизпълнители и доставчици. Мониторинг по проекта
Подготовка на технически задания към доставчици и провеждане на вътрешен търг за избор на доставчици
Оценка и избор на доставчиците по новите оферти; Договаряне с одобрените доставчици по отделните позиции на оборудването
Изготвяне на вътрешен график за приемане на доставките и авансиране на поръчките
Подготовка на отделните поръчки от страна на съответните доставчици; Въвеждане в експлоатация: доставка, монтаж и експлоатационен пуск
Изготвяне на постоянния график за вътрешна отчетност по проекта; Вътрешна отчетност на разходите по проекта;
Подготовка и изпълнение на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта
Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта; Извършване одит по проекта
Преглед и мониторинг на цялостната документация по изпълнението на проекта; Представяне на финалния отчет пред Договарящия орган
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФСК ДОЕМА ООД
"АТИА ПРИНТ" ООД
"DMG Europe Holding" GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 416 BGN
Общ бюджет: 560 088 BGN
БФП: 364 057 BGN
Общо изплатени средства: 364 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 364 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 363 284 BGN
2012 774 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
364 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 309 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 308 791 BGN
2012 657 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
309 449 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 54 493 BGN
2012 116 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 609 BGN
Финансиране от бенефициента 199 455 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз