Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0498-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на “КЗУ-ЗЛМК”ЕООД чрез технологична модернизация"
Бенефициент: ''КЗУ-ЗЛМК'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Септември
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентноспособността на “КЗУ-ЗЛМК”ЕООД чрез технологична модернизация"
Дейности: Подготовка за провеждане на процедура по доставки на оборудване
Провеждане на процедура по доставка на оборудване
Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на оборудването
Промоциране и популяризиране
Отчетност и одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
Барич и Сие ООД
Стойчева и Кабов ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 609 480 BGN
Общ бюджет: 927 054 BGN
БФП: 556 233 BGN
Общо изплатени средства: 556 233 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 556 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 556 233 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
556 233 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 472 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 472 798 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
472 798 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 83 435 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 435 BGN
Финансиране от бенефициента 406 320 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз