Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0585-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в „Полифлекс” ООД"
Бенефициент: "ПОЛИФЛЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в „Полифлекс” ООД"
Дейности: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик
Закупуване на машина за директно лазерно гравиранe
Монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване
Одит на проекта
Визуализация на проект
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГОСУФО
"Касима ДЛ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 689 850 BGN
Общ бюджет: 1 145 950 BGN
БФП: 687 570 BGN
Общо изплатени средства: 687 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 687 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 137 970 BGN
2010 0 BGN
2011 549 523 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
687 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 584 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 117 275 BGN
2010 0 BGN
2011 467 095 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
584 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 696 BGN
2010 0 BGN
2011 82 428 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 124 BGN
Финансиране от бенефициента 459 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз