Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0528-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД"
Бенефициент: "ДАМВЕНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД"
Дейности: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудването и изпълнител на СМР
Извършване на СМР за изграждане на фундамент за поставяне на машината
Закупуване и доставка на оборудването
Пускане в експлоатация на доставеното оборудване
Избор на доставчик на консултантската услуга
Разработване на маркетингова стратегия за планиране на продажбите на климатични камери и вентилационно оборудване
Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 794 BGN
Общ бюджет: 391 082 BGN
БФП: 234 649 BGN
Общо изплатени средства: 234 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 232 849 BGN
2012 1 800 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
234 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 197 922 BGN
2012 1 530 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
199 452 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 927 BGN
2012 270 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 197 BGN
Финансиране от бенефициента 159 196 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз