Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0005-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-5
Наименование: Създаване и поддържане на интернет страница за оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. информираща потенциалните бенефециенти за наличната помощ по програмата и резултатите от нейното изпълнение
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 30.07.2008
Начална дата: 21.08.2008
Дата на приключване: 30.09.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: създаване на информационен сайт е и дейност заложена в Комуникационния план на ОПОС
Дейности: Създаване на интернет страница създаване и поддържане на интернет страница на Оперативна порграма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 000 BGN
Общ бюджет: 17 939 BGN
БФП: 17 939 BGN
Общо изплатени средства: 17 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 939 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 248 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 248 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 691 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 691 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз