Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на Хидрострой АД чрез изграждане на комплексна инсталация за производство на бетонови изделия
Бенефициент: "Хидрострой" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Въвеждането на автоматизираната стационарна линия за производството на бетонови изделия ще доведе до повишаване конкурентоспособността на Хидрострой АД чрез: - Снижаване себестойността на произвежданите бетонови и асфалтови изделия - Намаляване на брака - Увеличение на продуктовия асортимент - Увеличение на качеството - Намаляване общия процент ръчен труд - Навлизането на нови пазари
Дейности: Сформиране на екип за управление; Избор на доставчици на оборудването
Закупуване и инасталация на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Киров" АД
FORM IMPIANTI SpA
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 245 916 BGN
Общ бюджет: 6 451 562 BGN
БФП: 3 225 781 BGN
Общо изплатени средства: 3 225 781 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 225 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 225 781 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 225 781 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 741 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 741 914 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 741 914 BGN
В т.ч. Национално финансиране 483 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 483 867 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
483 867 BGN
Финансиране от бенефициента 3 245 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз