Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0101-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на „МАК” АД чрез технологична модернизация на производствения процес”
Бенефициент: Мак АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „МАК” АД чрез технологична модернизация на производствения процес
Дейности: Закупуване на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАРВЕЛ" ООД
Santex AG
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 542 520 BGN
Общ бюджет: 722 310 BGN
БФП: 361 155 BGN
Общо изплатени средства: 361 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 361 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 377 BGN
2011 319 778 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
361 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 170 BGN
2011 271 811 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 982 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 207 BGN
2011 47 967 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 173 BGN
Финансиране от бенефициента 542 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз