Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление и модернизация на машинния парк в ХЕС АД
Бенефициент: "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление и модернизация на машинния парк в ХЕС АД
Дейности: Закупуване на един брой машина за взривно почистване на заусенъци
Закупуване на два броя стругове с CNC управление с възможности за работа с прътоподаващи устройства
Закупуване на два броя стругове двушпинделни с CNC управление и фрезова функция
Закупуване на два броя обработващи пет остни вертикални центри с CNC управление
Закупуване на интегрирант фрезови и стругов център с CNC управление
Закупуване на прецизна трикоординатна измервателна машина
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 149 540 BGN
Общ бюджет: 4 226 157 BGN
БФП: 2 113 079 BGN
Общо изплатени средства: 2 112 882 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 113 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 429 908 BGN
2010 0 BGN
2011 1 682 974 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 112 882 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 796 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 365 422 BGN
2010 0 BGN
2011 1 430 528 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 795 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 316 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 486 BGN
2010 0 BGN
2011 252 446 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
316 932 BGN
Финансиране от бенефициента 2 149 540 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз