Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Експанзия на пазара чрез финализирането на цялостна технологична модернизация в предприятието”
Бенефициент: Екстрапак ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: С покупката на машините по настоящия проект ще се финализира цялостната инвестиция по изграждането и оборудването на Завод 2, което ще позволи успешното реализиране на стратегията за реорганизация и оптимизиране на производството и разширяване на производствения капацитет на „Екстрапак” ООД
Дейности: Преглед на събраните оферти, избор на най-добрите оферти и изпращане на поръчки до производители/вносители
Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и изпробване на машините
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“Си Ем Джи” ООД
Хемингстоун Машинари Ко. Лимитед
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 154 274 BGN
Общ бюджет: 4 302 256 BGN
БФП: 2 151 128 BGN
Общо изплатени средства: 2 151 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 151 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 430 855 BGN
2011 1 720 165 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 151 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 828 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 366 227 BGN
2011 1 462 140 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 828 367 BGN
В т.ч. Национално финансиране 322 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 628 BGN
2011 258 025 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
322 653 BGN
Финансиране от бенефициента 2 154 275 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз