Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на “Асарел-Медет” АД чрез технологична модернизация в предприятието
Бенефициент: "Асарел-Медет" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на “Асарел-Медет” АД чрез технологична модернизация в предприятието
Дейности: Дейности свързани със закупуване на ДМА
Дейности свързани със закупуване на ДНА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"Метсо Минералс" ООД
Knelson
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 999 670 BGN
Общ бюджет: 6 938 635 BGN
БФП: 3 352 749 BGN
Общо изплатени средства: 3 352 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 352 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 352 749 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 352 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 849 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 849 836 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 849 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 502 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 502 912 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
502 912 BGN
Финансиране от бенефициента 5 347 330 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз