Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността и адаптивността на “България – К” АД, гр. Казанлък "
Бенефициент: "България - К" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящият проект е да бъдат подобрени конкурентните позиции на фирма “България К” АД на вътрешния и външния пазар чрез: увеличение капацитета и гъвкавостта на производството, подобрение на енергийната ефективност, намаляване на производствените разходи при гарантиране качеството на продукцията.
Дейности: Закупуване на ДМА и доставка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 713 BGN
Общ бюджет: 392 901 BGN
БФП: 196 450 BGN
Общо изплатени средства: 196 450 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 196 450 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 450 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 166 983 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
166 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 468 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 468 BGN
Финансиране от бенефициента 200 713 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз