Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0116-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Проект за модернизация и разширяване на дейността на “Автомагистрали – Черно море” АД
Бенефициент: Автомагистрали-Черно море АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Проект за модернизация и разширяване на дейността на “Автомагистрали – Черно море” АД
Дейности: Закупуване на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Киров" АД
"Бенингхофен ООД и Ко. КГ"
"ДКД"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 999 663 BGN
Общ бюджет: 3 758 910 BGN
БФП: 1 840 362 BGN
Общо изплатени средства: 1 840 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 840 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 840 362 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 840 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 564 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 564 308 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 564 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 276 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 276 054 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
276 054 BGN
Финансиране от бенефициента 5 212 068 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз