Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0025-C0001
Номер на проект: ДОПТ-6/26.06.2009 г.; ДОПТ-36/29.10.2013 г.
Наименование: Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите в Звената за изпълнение на проекти с Национална компания "Железопътна инфраструктура" - бенефициент по ОП "Транспорт, в изпълнение на разпоредбите на ПМС 197/2008
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 23.06.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 29.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет в структурите на Национална компания "Железопътна инфраструктура", изпълняващи дейностите, свързани с планиране, програмиране, изплънение, управление, отчетност, вътрешен контрол и мониторинг на проекти, финансирани по ОП "Транспорт" 2007-2013 г.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 996 953 BGN
Общ бюджет: 21 286 BGN
БФП: 21 286 BGN
Общо изплатени средства: 21 286 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 286 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 286 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 093 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 193 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 193 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Брой допълнително изплатени възнаграждения, ведно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИП/ЗИУП в НКЖИ за периода 12.08.2008 -31.12.2008 год.
Индикатор 2 2. Брой допълнително изплатени възнаграждения на база шестмесечни заплати, ведно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИП/ЗИУП в НКЖИ за първото шестмесечие на 2009 г.
Индикатор 3 3. Брой допълнително изплатени възнаграждения на база шестмесечни заплати, ведно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИП/ЗИУП в НКЖИ за второто шестмесечие на 2009 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз