Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0033-C0001
Номер на проект: A09-31-37C/01.06.2009 г.
Наименование: е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 01.06.2009
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Реализиране на система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на административни услуги от общинската администрация (е-община)
Дейности: Дейност 1 - Дейности по управление на проекта.
Дейност 2 - Разработване на референтен модел за оптимизация на административните процеси и ре-инженеринг на фронт- и бек-офис системите.
Дейност 3 - Разработване и внедряване на система за моделиране на услуги и внедряването им в продукционна среда.
Дейност 4 - Разработване на интернет сайт на община Варна с унифицирана визия и с осигурен достъп за хора с увредено зрение.
Дейност 5 - Изграждане на места за публичен достъп до е-услуги.
Дейност 6 - Изграждане на система за обратна връзка с потребителите на административни услуги.
Дейност 7 - Публични събития и информационни кампании.
Дейност 8 - Дейности за информация и публичност.
Дейност 9 - Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 152 174 BGN
Общ бюджет: 1 575 473 BGN
БФП: 1 575 473 BGN
Общо изплатени средства: 1 908 309 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 575 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 430 430 BGN
2010 130 394 BGN
2011 0 BGN
2012 771 382 BGN
2013 575 332 BGN
2014 771 BGN
2015 0 BGN
1 908 309 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 339 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 365 866 BGN
2010 110 835 BGN
2011 0 BGN
2012 655 675 BGN
2013 489 032 BGN
2014 655 BGN
2015 0 BGN
1 622 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 236 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 565 BGN
2010 19 559 BGN
2011 0 BGN
2012 115 707 BGN
2013 86 300 BGN
2014 116 BGN
2015 0 BGN
286 246 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Изпълняване на дейности и предаване на отчети.
Индикатор 2 По Д2 - Документ "Референтен модел"
Индикатор 3 По Д3 - Изградена и въведена в експлоатация ИКТ структура
Индикатор 4 По Д3 - Обучени служители - 120 души.
Индикатор 5 По Д4 - Действащ интернет сайт.
Индикатор 6 По Д5 - Изградени 20 терминала за публичен достъп.
Индикатор 7 По Д6 - Работеща система за обратна връзка с потребителите на административни услуги.
Индикатор 8 По Д7 - Информационен справочник - 500 бр; Рекламно - информационни брошури - 5000 бр; Рекламно-информационен видео клип.
Индикатор 9 По Д8 - 2 броя пресконференци; 5 прес-пакета
Индикатор 10 По Д9 - Изготвен и заверен доклад от одитор.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз