Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/005
Наименование: Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в община Велинград, чрез изграждане на съоръжения за предотвратяване на свлачищни процеси.
Дейности: Подготовка изпълнението на проекта
Провеждане на тръжни процедури
Извършване на СМР
Провеждане на информационна кампания м. 1,2,3,6,7,11,12,14,15,16,20,21,22
Приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 823 791 BGN
Общ бюджет: 806 994 BGN
БФП: 806 994 BGN
Общо изплатени средства: 492 479 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 806 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 247 137 BGN
2011 247 017 BGN
2012 - 1 675 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
492 479 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 685 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 210 067 BGN
2011 209 964 BGN
2012 - 1 424 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
418 607 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 071 BGN
2011 37 052 BGN
2012 - 251 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 872 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището..
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището ..
Индикатор 4 Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз