Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.03-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подкрепа за акредитацията на лечебните заведения, специализацията и продължителното надграждащо обучение на медицинския персонал"
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.06.2009
Начална дата: 11.06.2009
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване капацитета на институциите, отговорни за акредитацията на лечебните заведения и квалификацията на лечебните заведения и квалификацията на доставчиците на здравни услуги
Дейности: Дейност 1 Цялостно управление и администриране на проекта Бенефициентът ще мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта.
Дейност 2 Извършване на анализ на законодателството в областта на продължаващото медицинско обучение в България и препоръки. Изготвяне на анализ на българското законодателство и нормативна уредба в областтана поддържащото медицинско обучение и препоръки.
Дейност 3 Анализ на програмите и институциите в други държави-членки на ЕС, извършващи продължително медицинско обучение Изготвяне на анализ на програмите и институциите в други държави-членки на ЕС, извършващи продължителното медицинско обучение.
Дейност 4 Осигуряване публичнист на дейностите по проекта Осигуряване публичност на дейностите по проекта, съгласно изискванията за информиране и публичност.
Дейност 5 Изготвяне и актуализиране на основани на научни доказателства медицински стандарти Изготвяне на медицински стандарти и актуализиране на вече приети медицински стандарти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Биляна Кирилова Мечкунова
Савелина Любенова Поповска
Пламен Стоянов Димитров
Стефка Пенева Петрова
Владимир Борисов Пилософ
Милан Стоянов Миланов
Велина Неделчева Гергелчева-Близнакова
ДЗЗД ЕВРОМЕД
Виктор Борисов Златков
Стоимен Георгиев Иванов
Георги Ганчев Хубчев
Неделчо Радев Тотев
Евгений Александров Хаджиев
Юлиян Иванов Райнов
Параскева Костова Стаменова
Лъчезар Динчов Трайков
Ирена Василева Велчева
Мариета Константинова Караджова
Ивайло Кирилов Петров
Владин Иванов Петров
Мирослав Господинов Петров
Диана Василева Стефанова Петрова
Светослав Николов Саджаклиев
Здравка Добрева Атанасова - Петрова
Мая Богданова Кръстева Вилмош
Боряна Петрова Слънчева
Радост Иванова Едрева - Манасиева
Севдалина Бориславова Ранкова
Мария Петрова Тодорова - Куклева
Мая Рашева Рашкова
Явор Милинов Голчев
Женя Начкова Василева
Иванка Николова Кръстева
Татяна Ганчева Ангелова
Любина Запрянова Веселинова
Асен Романов Алексиев
Кирил Панайотов Панайотов
Юлия Димитрова Илиева
Илза Вълчева Попова
Андрей Тодоров Янакиев
Светла Иванова Брънекова
Румен Йорданов Бенчев
Диляна Вичева Вичева
Димитър Георгиев Габровски
Иван Яков Яков
Дамян Николов Дамянов
Огнян Георгиев Бранков
Росица Стефанова Вачева - Добревска
Асен Йорданов Пачеджиев
Мариана Милчева Димитрова - Харуил
Марин Белев Маринов
Руска Вълчева Христова
Тошо Войчев Митов
Андрей Димитров Андреев
Невена Георгиева Бобошевска
Иванка Стоичкова Ципоркова
Дора Йончева Атанасова
Теменужка Матева Дечкова - Новакова
Снежана Христова Христова
Цвета Николова Райчева
Анна-Мария Борисова Иванова
Пламен Радоев Попиванов
Емилия Хараламбова Апостолова
Екатерина Георгиева Кунева
Пенка Илиева Переновска
Димитър Иванов Калайков
Ангелина Неделчева Чинкова
Виктория Викторовна Чобанова
Георги Димитров Иванов
Атанас Иванов Пелтеков
Кирил Димитров Еленски
Георги Генадиев Георгиев
Георги Евгениев Сакакушев
Тодор Александров Попов
Богдан Николов Петрунов
Мария Тончева Стаевска - Коташева
Андрей Маринович Йотов
Евгений Люцканов Медникаров
Николай Кирилов Въгленов
Иван Марков Кантарждиев
Иво Спасов Петров
Руслан Костадинов Касабов
Маргарит Маринов Пенев
Диана Емануилова Димитрова
Иван Христов Мазнев
Георги Александров Дамянов
Анна Люсиенова Николова
Цветанка Янакиева Недева
Владимир Емануилов Панов
Мария Стоянова Денчева - Гарова
Миглена Илиева Балчева - Енева
Марияна Петрова Цекова - Янева
Божидар Георгиев Попов
Донка Петрова Байкова
Светлана Маринова Кирякова
Даниела Веселинова Попова
Лалка Стефанова Рангелова
Мария Георгиева Николова
Пенка Пенева Стефанова - Пеева
Христо Иванов Шивачев
Александър Стоянов Йонков
Евгений Калев Мошеков
Георги Борисов Ганчев
Иван Колев Пунчев
Димитър Александров Табаков
Калин Николаев Видинов
Камен Георгиев Коцилков
Антоанета Митева Млъчкова
Яна Борисова Дерменджиева - Савова
Елка Вакрилова Попова
Елена Костадинова Пехливанова Караджова
Симеон Марков Даракчиев
Иван Стефанов Иванов
Иван Олевич Литвиненко
Петя Стефанова Димова - Нелчинова
Мира Данаилова Куманова
Илияна Христова Пачева
Величко Любенов Драгнев
Вили Славчев Захариев
Десислава Аврамова Тодорова
Диана Асенова Димитрова
Боряна Емануилова Аврамова
Мая Николова Йорданова
Ангелина Асенова Стоянова - Делева
Мария Иванова Спасова
Валерия Игнатова Калева
Радка Петрова Кънева
Татяна Иванова Влайкова
Диана Георгиева Иванова
Ана Иванова Манева
Регина Комса Пенкова
Георги Рангелов Тодоров
Божидар Иванов Йорданов
Методи Захариев Абаджиев
Олег Минков Гладков
Явор Стефанов Калъчев
Жанина Стамова Павлова
Йоана Иванова Горанова - Кичукова
Валерия Борисова Хаджидекова
Марианна Петрова Янева
Нина Атанасова Чобанова
Жана Николаева Джунова - Великова
Цвета Захариева Иванова
Андрей Милчев Милчев
Атанас Георгиев Караджов
Милена Димитрова Христова
Радостина Тенева Георгиева
Илер Янков Пеянков
Кремена Георгиева Иванова
Николай Милтиядов Милтиядов
Георги Йорданов Йорданов
Димитър Тодоров Йовчев
Росен Василев Борисов
Петър Илиев Йовчев
Петя Георгиева Хаджигеоргиева - Каназирска
Витан Даков Влахов
Добрин Аврамов Свинаров
Анна Белчева Беронова
Юрий Константинов Анастасов
Димитър Константинов Евстатиев
Мая Георгиева Аргирова
Йоланда Константинова Заякова
Ильо Стоянов Илиев
Стоян Михайлов Михайлов
Виолин Петров Петров
Невена Костова Цачева - Христова
Емил Влайков Воденичаров
София Евстатиева Георгиева
Владимир Йорданов Паскалев
Мариана Тодорова Граматикова
Диана Маринова Чинарска
Дичо Пенчев Димов
Диана Петрова Попова
Тодор Симеонов Широв
Соня Върбанова Николова
Дорина Иванова Петрова
Венеция Цветкова Божанова
Димитричка Дучева Близнакова
Полина Иванова Митева - Шумналиева
Тонка Божидарова Лисичкова
Димитър Любомиров Русинов
Кремена Илиева Димитрова
Лъчезар Начев Гроздински
Детелина Вълчкова Луканова
Асен Савов Драмов
Цветанка Михайлова Милева - Евтимова
Боряна Венциславова Минкова
Милена Новикова Павлова
Марлена Димитрова Панайотова
Анелия Кирилова Балабанова
Петьо Георгиев Хаджийски
Миглена Димитрова Георгиева
Емилия Иванова Пантелеева
Владимир Тодоров Велинов
Милена Симеонова Русчева - Иванова
Стефан Юриев Стефанов
Аделина Боянова Джорджанова
Валерия Митева Филипова
Добринка Демирева Радойнова
Веселин Василев Топалов
Камен Димитров Аврамов
Иван Христов Стоянов
Теодор Иванов Иванов
Владимир Петков Владов
Христо Димитров Еленски
Вилиям Викторов Доков
Антон Славчев Славчев
Димитър Славчев Терзиев
Петър Милчев Петров
Атанаска Викторова Аврамова
Златица Георгиева Петрова
Красимира Кирилова Дикова
Наташка Дакева Данова
Йордан Петров Арнаудов
Радостина Пенкова Янева
Румен Антонов Антонов
Александър Димитров Марков
Даниела Борисова Панчовска
Йордан Стоянов Милев
Веселин Колев Мазгалов
Иванка Огнянова Галева
Валери Алберт Исаев
Светослав Дачев Дачев
Калинка Стоянова Коприварова - Петрова
Виолета Михова Йотова
Стефан Василев Пеев
Илияна Павлова Йончева - Недкова
Боряна Борисова Върбанова
Албена Любенова Телчарова - Михайловска
Ваня Калева Костова
Димитрина Михайлова Михайлова
Стефан Недев Стефанов
Калин Йорданов Лисички
Николай Иванов Шарков
Донка Иванова Станчева - Забуртова
Ирена Божидарова Иванова
Огнян Стефанов Тивчев
Маргарита Радкова Цонзарова
Петър Атанасов Шивачев
Анна Иванова Кънева - Ненчева
Лъчезар Радославов Маринов
Росен Господинов Коларов
Васил Господинов Свещаров
Цветан Любенов Тончев
Татяна Димитрова Хаджиева
Жанета Грудева Грудева - Попова
Александър Иванов Хинев
Екатерина Иванова Пейчева
Надежда Димитрова Тодоровска
Светлана Атанасова Ганчева
Емил Георгиев Милушев
Марияна Кирилова Дойчинова - Симеонова
Емил Димитров Миленков
Каролина Илиева Костова
Николай Радев Йорданов
Антоанета Антонова Стайкова
Захарина Ангелова Савова
Ванина Кръстева Михайлова - Алакиди
Полина Ангелова Балканска - Георгиева
Игнат Христов Петров
Димитър Богданов Масларов
Мила Василева Власковска
Снежанка Запринова Топалова - Пиринска
Иван Атанасов Филипов
Радосвета Иванова Василева
Цветанка Романова Доганова - Гюрчева
Даниела Андреева Андреева
Асен Петков Дудов
Константа Велинова Тимчева
Мария Иванова Рачева
Блага Данева Работилова
Димитър Николаев Калев
Антоанета Димитрова Томова
Соня Стефанова Двезивоа - Амалиева
Лако Рашев Лаков
Мария Стоянова Тодорова Щилянова
Бойка Кирилова Маркова
Ива Захариева Вълчева - Комитска
Красимир Тихомиров Методиев
Гергана Бориславова Чавдарова
Кирил Светославов Ненов
Валентин Любомиров Мушеков
Димитър Георгиев Петков
Людмил Георгиев Бояджиев
Димитър Цанков Цанков
Данаил Георгиев Вълчев
Марта Петрова Николова
Фани Георгиева Мартинова
Веселина Методиева Първанова
Румен Методиев Лазаров
Нели Цонева Гешева - Атанасова
Камен Николаев Цачев
Лиляна Генова Ламбрева
Елена Генева Петрова
Татяна Петрова Пенкова - Червенякова
Атанас Христов Мангъров
Ганка Стоянова Горанова
Митко Русев Баев
Любена Георгиева Андонова
Валентина Павлова Асенова
Георги Тодоров Попов
Даниела Стоичкова Петрова - Николова
Николай Маргаритов Рунев
Вера Петкова Петкова
Елисавета Димитрова Петрова
Господинка Радева Пракова - Василева
Димитър Тодоров Атанасов
Николай Стоилов Хубанов
Марияна Кирилова Михайлова
Валери Иванов Димитров
Димитър Иванов Вучев
Диана Петрова Йорданова - Горнишка
Румен Ненков Харизанов
Боряна Николова Киперова
Борис Илиев Богов
Евгений Стефанов Възелов
Маргарита Великова Велкова - Шиварова
Николай Константинов Цанков
Соня Стоянова Марина
Тодор Димитров Черкезов
Красимира Колева Йорджева
Радка Младенова Аргирова
Веселина Христова Лъокова
Стоян Ганчев Лалчев
Алексей Славков Савов
Людмила Бончева Ангелова
Мария Николаева Симеонова - Бояджиева
Илиана Петкова Бонева
Ива Христова Стоева
Анета Ганева Хубенова - Цанова
Петко Стоянов Загорчев
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 312 536 BGN
Общ бюджет: 676 062 BGN
БФП: 676 062 BGN
Общо изплатени средства: 676 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 676 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 662 507 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 214 BGN
2015 - 91 659 BGN
676 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 574 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 563 131 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 432 BGN
2015 - 77 910 BGN
574 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 99 376 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 782 BGN
2015 - 13 749 BGN
101 409 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Анализ и оценка на действащата система за акредитация на лечебни заведения 6.2;
Индикатор 2 Действащ регистър на медицинския персонал в Министерство на здравеопазването 6.2;
Индикатор 3 Добре управляван проект и извършване на всички предвидени дейности в срок 6.2;
Индикатор 4 Доставено оборудване за регистъра на медицинския персонал 6.2;
Индикатор 5 Избран изпълнител по договор и сключен договор *6.2
Индикатор 6 Избран/и изпълнител/и, сключен/и договор/и 6.2
Индикатор 7 Изготвен и предоставен анализ на програмите и институциите в други държави-членки на ЕС, извършващи продължителното медицинско обучение 6.2;
Индикатор 8 Изготвяни и актуализирани медицински стандарти 6.2;
Индикатор 9 Концепция за оценка и непрекъснато подобряване на качеството на здравните услуги 6.2;
Индикатор 10 Механизъм за прехвърляне на кредитните точки от държавите-членки на ЕС и/или от други страни 6.2;
Индикатор 11 Модел на независима институция за акредитация на всички програми и дейности, които са част от продължителното медицинско обучение, формуляри, система с описание на процесите, правила 6.2;
Индикатор 12 Наличие на критерии и прозрачни процедури за кандидатстване и акредитиране на програмите и институциите, извършващи продължителното медицинско обучение 6.2;
Индикатор 13 Партньорство с водещи чуждестранни институции, осъществяващи акредитация на лечебни заведения 6.2;
Индикатор 14 Предоставен анализ на законодателството в областта на продължаващото медицинско обучение в България и препоръки 6.2;
Индикатор 15 Проведени 4 конференции и 10 работни семинари 6.2;
Индикатор 16 Проведени пресконференции и публикации в медиите 6.2
Индикатор 17 Установено партньорство между институциите за следдипломна квалификация с международните институции, осъществяващи продължително медицинско обучение 6.2;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз