Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0021-C0001
Номер на проект: РД-02-14-759/12.05.2009
Наименование: Проучване и анализ на въздействието върху околната среда от изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.11.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението е да се обезпечи събирането на информация и материали за изготвянето на анализ/ доклад за оценка на въздействието върху околната среда, който да бъде предоставен на членовете на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта
Обявяване на поръчка за разработване на техническа спецификация и тръжна документация
Обявяване на поръчка за разработване на техническа спецификация и тръжна документация Разработване на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 460 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработване на наръчник и методология
Индикатор 2 Доклад / анализ за оценка въздействието на ОПРР върху околната среда и база данни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз