Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/012-01
Наименование: УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ с. РАВДА
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е изграждане и укрепване на дребномащабна местна инфраструктура за предотвратяване на свлачище в района на с. Равда, община Несебър.
Дейности: 1 „Управление на проекта”
2 „Тръжна документация”
3 „Консултантски услуги”
4 „Подготвителни работи”
5 „Земни работи”
6 „Строителен надзор”
дейност 7 „ Осигуряване на информация и публичност за проекта”
8 „ ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРОЕКТА”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 953 392 BGN
Общ бюджет: 527 780 BGN
БФП: 527 780 BGN
Общо изплатени средства: 527 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 527 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 286 018 BGN
2012 241 763 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
527 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 448 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 243 115 BGN
2012 205 498 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
448 613 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 42 903 BGN
2012 36 264 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 167 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Създаване на работни места, постоянни и временни
Индикатор 4 @Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 5 §Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз