Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/006-02
Наименование: „Укрепване на свлачище, с. Милковица”
Бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Гулянци
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в с. Милковица, община Гулянци, област Плевен и подобряване на качеството на околната среда в региона.
Дейности: 1 Назначаване на ръководител на проекта и избор на външни екперти за подпомагане дейността по проекта
2 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за изпълнение на дейносите по проекта
3 Осъвременяване и актуализиране на инженерно-геоложки проучвания и работения проект за укрепване на свлачището в с. Милковица, община
4 Извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачище в с. Милковица, община Гулянци
5 Строителен и авторски надзор
6 Осигуряване на визуализация на проекта и публичност
7 Отчитане и на проектните дейности и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 534 272 BGN
Общ бюджет: 452 718 BGN
БФП: 452 718 BGN
Общо изплатени средства: 452 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 452 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 160 282 BGN
2011 292 436 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
452 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 384 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 136 239 BGN
2011 248 571 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
384 810 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 042 BGN
2011 43 865 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Идентифициране Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Разкриване Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор;Създадени нови работни места: - временни
Индикатор 4 @ Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз