Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/001-01
Наименование: "Укрепване на неустойчив откос на ул. Боровец , гр. Костенец”
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 29.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Общите цели на предложението на Община Костенец е реализацията на дребномащабни инвестиции за предотвратяване на свлачищните процеси в град Костенец с оглед предотвратяване на рисковете от свлачище, намиращо се на ул. Боровец, гр. Костенец чрез изграждане на необходимите инфраструктурни съоръжения.
Дейности: 1 Сформиране на екип и управление на проекта
2 Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация
4 Избор на изпълнител за упражняване на авторски и строителен надзор за извършените СМР дейности
5 Изпълнение на строително-ремонтните дейности
6 Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейности
7 Разпространение на информация и публичност
8 Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
дейност 9 Одит на проекта
3 Избор на изпълнители за СМР дейностите по укрепване на неустойчив откос на ул. Боровец, гр. Костенец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 682 858 BGN
Общ бюджет: 330 327 BGN
БФП: 330 327 BGN
Общо изплатени средства: 330 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 330 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 204 857 BGN
2012 125 469 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
330 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 280 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 174 129 BGN
2012 106 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
280 778 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 729 BGN
2012 18 820 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 549 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Изясняване Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Идентифициране Откриване на нови работни места, постоянни и временни
Индикатор 3 !!!Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 !!!Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз