Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0081-C0001
Номер на проект: CO/STF/80/07.04.2008
Наименование: "Компресор с кулисен механизъм"
Бенефициент: "Компресия Недев" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.04.2009
Начална дата: 16.04.2009
Дата на приключване: 16.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Компресор с кулисен механизъм
Дейности: Подготовка на документите за заявка за изобретение Подготовка на документите за заявка за изобретение
Регистрация на заявка за изпълнение Регистрация на заявка за изпълнение
Изработване на академична оценка на документация; Лабораторна оценка за налягане; Лабораторни изпитания на прототип Изработване на академична оценка на документация
Изработка на метални отливки Изработка на метални отливки
Металообработка на заготовки Металообработка на заготовки
Изготвяне и разпространение на рекламни материали Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Извършване Одит на проекта Извършване Одит на проекта
Визуализация на проекта Визуализация на проекта
Наемане на помещение за изследване, измерване и изпитване по перо 6.1 Наемане на помещение за изследване, измерване и изпитване
Наемане на оборудване по перо 6.2 Наемане на оборудване
Разходи за организация и управление до 5% от общо преките допустими разходи Разходи за организация и управление до 5% от общо преките допустими разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 628 BGN
Общ бюджет: 222 614 BGN
БФП: 157 878 BGN
Общо изплатени средства: 155 207 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 931 BGN
2011 72 459 BGN
2012 39 387 BGN
2013 2 431 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 207 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 791 BGN
2011 61 590 BGN
2012 33 479 BGN
2013 2 066 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 140 BGN
2011 10 869 BGN
2012 5 908 BGN
2013 365 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 281 BGN
Финансиране от бенефициента 70 784 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз