Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0003-C0001
Номер на проект: 10-22-269/08.04.2008
Наименование: Подготовка на проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ )
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 31.10.2008
Дата на приключване: 14.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на НКЖИ при подготовка на проект "Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (ГИС)
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 000 BGN
Общ бюджет: 78 900 BGN
БФП: 78 900 BGN
Общо изплатени средства: 78 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 140 BGN
2009 39 760 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 269 BGN
2009 33 796 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 871 BGN
2009 5 964 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 835 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз