Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.31-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ АЗ 01.05.2015 - 31.12.2015
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.06.2015
Начална дата: 09.06.2015
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 747 877 BGN
Общ бюджет: 1 502 799 BGN
БФП: 1 502 799 BGN
Общо изплатени средства: 1 140 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 502 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 140 973 BGN
1 140 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 277 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 969 827 BGN
969 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 225 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 171 146 BGN
171 146 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз