Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0102-C0001
Номер на проект: TA-2015-GD-OPENV-99
Наименование: "Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2015 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2015
Начална дата: 05.06.2015
Дата на приключване: 05.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да осигури средства за изпълнениетго на част от заложените мерки за информация и публичност през 2015 г., както и провеждане на Комитети за наблюдение по ОПОС през 2015 г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 200 BGN
Общ бюджет: 105 665 BGN
БФП: 105 665 BGN
Общо изплатени средства: 107 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 107 751 BGN
107 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 91 588 BGN
91 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 16 163 BGN
16 163 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз