Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0100-C0001
Номер на проект: № TA–2015–GD-OPENV–97
Наименование: "Юридически услуги в областта на европейското финансиране по Оперативна програма "Околна реда"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2015
Начална дата: 19.02.2015
Дата на приключване: 29.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на УО на ОПОС в процеса на управление и изпълнение на ОПОС.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 000 BGN
Общ бюджет: 149 660 BGN
БФП: 149 660 BGN
Общо изплатени средства: 166 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 166 612 BGN
166 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 141 620 BGN
141 620 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 24 992 BGN
24 992 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз