Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.28-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ ГД ЕФМПП, МТСП 01.01.2015 - 31.1.2.2015
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.02.2015
Начална дата: 10.02.2015
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план съгл. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, утвърдена с ПМС 129/26.06.2012.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 030 153 BGN
Общ бюджет: 3 485 835 BGN
БФП: 3 485 835 BGN
Общо изплатени средства: 3 275 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 485 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 275 780 BGN
3 275 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 962 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 784 413 BGN
2 784 413 BGN
В т.ч. Национално финансиране 522 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 491 367 BGN
491 367 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз