Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0099-C0001
Номер на проект: TA–2014–GD-OPENV–96
Наименование: “Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от ГД ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2015
Начална дата: 05.01.2015
Дата на приключване: 28.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възнаграждения на служителите на ГД ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 434 253 BGN
Общ бюджет: 3 968 666 BGN
БФП: 3 968 666 BGN
Общо изплатени средства: 3 972 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 968 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 972 465 BGN
3 972 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 373 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 376 595 BGN
3 376 595 BGN
В т.ч. Национално финансиране 595 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 595 870 BGN
595 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз