Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0039-C0001
Номер на проект: 08-23-306/25.04.08
Наименование: "ПРО-АКТ - Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация"
Бенефициент: Търговско-промишлена палата Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: 1. Да подпомогне повишаването квалификацията на служителите в структурите на гражданското общество в партньорство със структурите на държавната администрация от Северозападен регион на планиране. 2. Да се стимулира изграждането на ефективно и дългосрочно сътрудничество между държавната администрация и структурите на гражданското общество от Северозападен регион на планиране чрез подобряване на тяхното взаимодействие при прилагането на регионалните, държавните и европейски политики на региона
Дейности: Дейност 1 Управление и координация
Дейност 2 Изграждане и работа на екипа
Дейност 3 Срещи на партньорите
Дейност 4 Модулно обучение
Дейност 5 Каталог на членовете на ТПП Враца
Дейност 6 Електронен библиотечен каталог
Дейност 7 Посещение в Италия за проучване на добри практики
Дейност 8 Кръгла маса
Дейност 9 Дейности за публичност
Партньори
Партньори:
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
Изпълнители:
Видов
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 268 099 BGN
Общ бюджет: 249 868 BGN
БФП: 249 868 BGN
Общо изплатени средства: 249 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 249 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 53 620 BGN
2009 155 200 BGN
2010 41 048 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
249 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 45 577 BGN
2009 131 920 BGN
2010 34 891 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 043 BGN
2009 23 280 BGN
2010 6 157 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 480 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д4 - Създадени актуални и съвременни програми за модулно обучение за НПО по 4 модула
Индикатор 2 По Д4 - Проведени общо 6 броя обучения по 4 различни модула Минимум 15 организации от целевите региони участвали в обучението Минимум 7 служители на ТПП обучени в специални модули
Индикатор 3 По Д5 - Електронен и хартиен каталог на членовете на ТПП Враца
Индикатор 4 По Д5 - Публикувано и разпространено хартиено издание на каталога сред НПО и публичната администрация - 150 броя
Индикатор 5 По Д6 - Електронен библиотечен каталог със свободен достъп в интернет
Индикатор 6 По Д7 - Посетени минимум пет организации от неправителствения и от публичния сектор в Италия - Дванадесет бенефициенти придобили нови знания
Индикатор 7 По Д8 - Проведена една Кръгла маса Споделени добри практики от Италия Представени пет презентации на добри практики Брой участници в събитието (минимум 30)
Индикатор 8 По Д9 - Изработени промоционални материали с лого и слоган на ОПАК и ЕСФ Отразяване на дейностите в медиите - минимум 6 съобщения за медиите Посещения в интернет страницата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз