Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0057-C0001
Номер на проект: 08-23-342/25.04.08
Наименование: Изграждане на капацитет на служителите в Американски университет в България за подобряване качеството на работа и взаимодействие с административните власти и други НПО
Бенефициент: Американски Университет в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на предложения проект е укрепване и по-нататъшно развитие на институционалния и организационния капацитет, знанията и уменията на служителите на Американски университет в България (АУБ), като структура на гражданското общество (СГО) за ефективното осъществяване на дейностите на организацията, реализиране на местни и национални политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията и с други неправителствени организации (НПО), като основен елемент на доброто упра
Дейности: Дейност 1. Подбор на обучаемите и характеристика
Дейност 2. Актуализиране и по-тясно дефиниране на нуждите на целевата група
Дейност 3. Организация и планиране на обучението
Дейност 4. Избор на обучителни организации в съответствие с модулите на обучението
Дейност 5. Организация и провеждане на обучението
Дейност 6. Анализ и обобщение на резултатите и обратна връзка от участниците
Дейност 7. Подготовка и публикация на Наръчник
Дейност 8. Популяризиране на програмата, визуализация на дейностите и продуктите
Дейност 9. Разпространение на резултатите и продуктите от обучението
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 141 914 BGN
Общ бюджет: 105 404 BGN
БФП: 105 404 BGN
Общо изплатени средства: 105 404 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 163 BGN
2010 0 BGN
2011 41 241 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 404 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 539 BGN
2010 0 BGN
2011 35 054 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 625 BGN
2010 0 BGN
2011 6 186 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 811 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Па Д1 - Извършен подбор на обучаемите и характеристика на обучаемите - 20 души
Индикатор 2 По Д2 - Доклад с резултатите от определянето на нуждите и ясно дефинирани очаквания на обучаемите
Индикатор 3 По Д3 - Разработена съвременна и модерна програма на модулно обучение - предварителната логистична подготовка - закупено оборудване за провеждане на обучението
Индикатор 4 По Д4 - Избрани 2 обучителни организации с модерен подход и методи за обучение
Индикатор 5 По Д5 - проведено обучение в два модула
Индикатор 6 по Д6 - Анализ и обобщение на резултатите и обратната връзка от участниците
Индикатор 7 По Д7 - Изработен наръчник в помощ на НПО сектора – 500 броя
Индикатор 8 По Д7 - Он-лайн издание на наръчника и CD-то на интернет страница на ЦЕП
Индикатор 9 По Д8 - организирана пресконференция - 5 публикации и репортажи за проекта - отпечатани 500 брошури за проекта - изработени 500 диска с информация и материали от обучението към всеки наръчник - 10 броя плакати и 1 банер по проекта
Индикатор 10 По Д9 - отпечатани 500 броя от наръчника - разпространен диск с информация за проекта и обучението - разпространена информация за проекта и обучението чрез Интернет уебсайтове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз