Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0030-C0001
Номер на проект: 08-23-18/23.04.2008
Наименование: Гражданските организации и повишаване а приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката
Бенефициент: Фондация "Еврика"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на гражданските организации, работещи в подкрепа на младите таланти в науката и техниката и повишаване на ефективността на дейността им.
Дейности: Дейност 1: Проучване на работата на гражданските организации и опит в европейски страни.
Дейност 2: Създаване на мрежа от организации.
Дейност 3: Разработване на наръчник.
Дейност 4: Разработване и поддържане на сайт.
Дейност 5: Конференция "Ролята на НПО и партньорството им за откриване и развитие на талантите..."
Дейност 6: Обучение на представители на организациите.
Дейност 7: Популяризация на дейността на проекта.
Дейност 8: Изготвяне на технически финансови отчети.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 811 BGN
Общ бюджет: 223 416 BGN
БФП: 223 416 BGN
Общо изплатени средства: 223 416 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 50 000 BGN
2009 104 952 BGN
2010 0 BGN
2011 68 464 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 416 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 42 500 BGN
2009 89 209 BGN
2010 0 BGN
2011 58 194 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 904 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 500 BGN
2009 15 743 BGN
2010 0 BGN
2011 10 270 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 512 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - изготвен анализ
Индикатор 2 По Д2 - създадена мрежа от организации
Индикатор 3 По Д3 - разработен наръчник
Индикатор 4 По Д4 - разработен и поддържан сайт
Индикатор 5 По Д5 - проведена конференция, събрани становища
Индикатор 6 По Д6 - проведено обучение
Индикатор 7 По Д7 - публикации в печата и в елекронните медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз