Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0038-C0001
Номер на проект: 08-23-100/25.04.2008
Наименование: „ПРОЕКТ ГАБРОВО” – Гражданска Активност, Базирана на Резултатно Обучение за Взаимодействие „СГО – администрации” в Област Габрово
Бенефициент: Сдружение „Център за устойчиво регионално развитие” – Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на компетенциите и познанията на структурите на гражданското общество в област Габрово за постигане на ефективно сътрудничество с държавната администрация
Дейности: Дейност 1 Организационна среща
Дейност 2 Проучване
Дейност 3 Механизъм за устойчиво развитие и партньорство
Дейност 4 Първи обучителен модул
Дейност 5 Втори обучителен модул
Дейност 6 Трети обучителен модул
Дейност 7 Он-лайн Помагало за СГО
Дейност 8 Справочник за СГО за работа с администрациите
Дейност 9 Две работни посещения в страни-членки
Дейност 10 Наръчник „Компас на добрите практики в СГО сектора”
Дейност 11 Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 276 378 BGN
Общ бюджет: 270 919 BGN
БФП: 270 919 BGN
Общо изплатени средства: 269 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 55 276 BGN
2009 136 744 BGN
2010 79 758 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 2 534 BGN
2015 0 BGN
269 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 46 984 BGN
2009 116 233 BGN
2010 67 794 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 2 154 BGN
2015 0 BGN
228 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 291 BGN
2009 20 512 BGN
2010 11 964 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 380 BGN
2015 0 BGN
40 387 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д2 - Проведено проучване сред 400 представители на СГО от четирите общини в област Габрово с анкетна карта с 20 въпроса.
Индикатор 2 По Д3 - Създаден механизъм за устойчиво развитие и партньорство между СГО и администрацията
Индикатор 3 По Д4 - Обучени 35 представителя на СГО,
Индикатор 4 По Д5 - Обучени 35 представители на СГО
Индикатор 5 По Д6 - Обучени 35 представители на СГО
Индикатор 6 По Д7 - Създадено он-лайн Помагало за СГО - брой включени административни структури и СГО
Индикатор 7 по Д8 - Издаден и разпространен Справочник за СГО за работа с администрациите
Индикатор 8 По Д9 - посетени 2 страни-членки и проучен чуждестранния опит на СГО при взаимодействието им с администрацията
Индикатор 9 По Д10 - Издаден и разпространен наръчник „Компас на добрите практики в СГО сектора”
Индикатор 10 По Д11 - Брой издадени публикации, брой проведени конференции, тираж на издадените и разпространени информационни брошури, брой банери за обученията.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз