Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0111-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/054-01
Наименование: Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Да се установят контакти и развие сътрудничество, целящо обмяната на информация, знания, умения и добри практики за устойчивото развитие на туризма в Общините Белово, Велинград, Пещера и Септември
Дейности: Дейност 1 Формиране на екип
Дейност 2 Предварителен анализ
Дейност 3 Учебни визити в Италия
Изпълнение на дейност 4 Разработване на стратегии за развитие на туризма
Дейност 5 Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на населението
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 248 260 BGN
Общ бюджет: 213 219 BGN
БФП: 213 219 BGN
Общо изплатени средства: 204 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 74 478 BGN
2010 99 304 BGN
2011 39 437 BGN
2012 - 8 937 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
204 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 63 306 BGN
2010 84 408 BGN
2011 33 522 BGN
2012 - 7 596 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 172 BGN
2010 14 896 BGN
2011 5 916 BGN
2012 - 1 341 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 642 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор: ..... иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатор:... регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор:... проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:..... проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 5 индикатор:... междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз