Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0110-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/047-01
Наименование: Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта:  Да допринесе за балансираното, хармонично и устойчиво развитие на Община Габрово, чрез създаване на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество и обмен на опит в сферата на околната среда и градското развитие.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 2 PR и визуализация
Дейност 3 Провеждане на начална среща
Дейност 4 Провеждане на работно посещение в Община Никелино – запознаване със съществуващия опит и добри практики
Дейност 5 Организиране на двуседмичен стаж на 3 експерти от Община Габрово в Община Никелино
Дейност 6 Изработване на Каталог „Успешни урбанистични решения”
Дейност 7 Организиране „Дни на градското планиране”
Дейност 8 Разработване на Концепция за прилагане на ПЧП схеми при развитие на градската среда за идентифицираните от гр. Габрово обекти
Дейност 9 Създаване на Интернет страница на междурегионалното сътрудничество
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 269 476 BGN
Общ бюджет: 206 997 BGN
БФП: 206 997 BGN
Общо изплатени средства: 206 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 185 364 BGN
2011 33 433 BGN
2012 - 11 800 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 157 560 BGN
2011 28 418 BGN
2012 - 10 030 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 805 BGN
2011 5 015 BGN
2012 - 1 770 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 050 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 2.брой участници в междурегионални събития
Индикатор 2 1. проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 3 3. междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз