Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0092-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/020
Наименование: Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 13.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението е насочена към насърчаване на туристическото развитие на община Костенец на базата на нейните природни ресурси и превръщането й в привлекателна дестинация за пътуващи лица и инвестиции, в рамките на едно устойчиво развитие.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1. Подготвителна дейност: формиране на екип, организация и публичност за стартиране на проекта. Координация и управление.
Подготовка и Изпълнение на дейност 2. Работен семинар по колективна диагностика
Подготовка и Изпълнение на дейност 3. Запознаване на място с испанския опит в областта на туризма
Подготовка и Изпълнение на дейност 4. Изготвяне на стратегически документи за туристическото развитие на Костенец
Подготовка и изпълнение на дейност 5. Информираност и повишаване на обществената ангажираност на населението
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Създаване на туристическа уеб страница КОСТЕНЕЦ и Виртуална общност Българо-испанска туристическа интернет мрежа
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Мониторнг, Външен одит, изтотвяне технически и финансови отчети –за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 015 BGN
Общ бюджет: 138 459 BGN
БФП: 138 459 BGN
Общо изплатени средства: 138 459 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 58 204 BGN
2011 68 620 BGN
2012 11 635 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 459 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 474 BGN
2011 58 327 BGN
2012 9 890 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 691 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 731 BGN
2011 10 293 BGN
2012 1 745 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 769 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор:.... ...иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатор:... ...регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор:.... ...проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:... ...участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор:... ...междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз