Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0076-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/034-01
Наименование: Съдействие за развитието на Община Върбица чрез междурегионално сътрудничество
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: Настоящето проектно предложение е насочено към приоритетна тема „Развитие на туризма и маркетинг на дестинациите с акцент върху по-значимите културни и природни атракции”. Основната му цел е да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики в тази област между общини от страни-членки на ЕС – Община Върбица (България) и Община Ферес (Гърция). За да реализира основната цел, към която е насочено проектното предложение, ще се адресират и специфичните цели, посочени по-долу.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Подготовка организацията на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Работни посещения и срещи на партньорите
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Организиране и извършване на проучвания
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Организиране и извършване на обработки на обмен за прилагани ноу-хау и най-добри практики
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Организиране и извършване на анализи
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Кампании за повишаване на информираността сред местните/ регионалните заинтересовани страни
Пресконференции
Пресконференции
Подготовка на информационни материали
Подготовка на информационни материали
Изработка на информационни материали
Изработка на информационни материали
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 120 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор:.... Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Индикатор:.... Регионални/ местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Индикатор:... Проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:.... Участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Индикатор:..... Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз