Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0070-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/004-01
Наименование: Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е придобиването на специфично ноу-хау и трансфер на добри практики в областта на развитие на туризма и по-специално в маркетинга на значими природни и културни атракции в община Белоградчик чрез междурегионално сътрудничество между община Белоградчик и община Горлицки, Полша
Дейности: дейност 1 Управление и администрация на проекта
дейност 2 Изработване на проектна документация и определяне на подизпълнители
дейност 3 Организиране на консултативни срещи между представители на целевата група и експерти в съответните области
дейност 4 Разработване на програма и провеждане на обучение „Нови методи за туристически маркетинг и добри практики на Европейския съюз в развитието на туризма
дейност 4 Разработване на програма и провеждане на обучение „Нови методи за туристически маркетинг и добри практики на Европейския съюз в развитието на туризма”
дейност 6 Организиране и провеждане на учебно посещение (study visit) „Управление на туристическа дестинация” –опитът на община Горлицки, Полша
дейност 7 Разпространение на информация и публичност
дейност 8 Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 792 BGN
Общ бюджет: 216 829 BGN
БФП: 216 829 BGN
Общо изплатени средства: 211 105 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 72 838 BGN
2010 69 181 BGN
2011 69 086 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 105 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 61 912 BGN
2010 58 804 BGN
2011 58 723 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 926 BGN
2010 10 377 BGN
2011 10 363 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество - проектиран и внедрен на база добите модели/практики подходящ маркетингов план за определена атракция в Община Белоградчик
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта - Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическа дестинация Белоградчик
Индикатор 3 Проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Участници в събития с междурегионален характер
Индикатор 5 междурегионални събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз