Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0069-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/014
Наименование: “Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит”
Бенефициент: Видинска търговско – промишлена палата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 14.04.2009
Дата на приключване: 14.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: ДА СЕ ПОВИШИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В РАЙОНА НА ВИДИН И ДА СЕ РАЗВИЯТ УСТОЙЧИВИ И АТРАКТИВНИ МЕСТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ КАТО СЕ ПРИЛОЖАТ ДОБРИ ИТАЛИАНСКИ ПРАКТИКИ
Дейности: Изпълнение на дейност 1 – „Сформиране и работа на екипа на проекта”.
Изпълнение на дейност 2 - „Проучване на туризма в региона на Видин”
Изпълнение на дейност 3 - „Работно посещение за обмяна на опит в Италия”
Изпълнение на дейност 4 - „Изработване на нов общински план за развитие на туризма”
Изпълнение на дейност 5 - „Изработване на местни туристически продукти”
Изпълнение на дейност 6 – „Обучение” (заглавие)
Изпълнение на дейност 7 – „Изработване на промоционални материали и уеб портал”
Изпълнение на дейност 8 – Участие в специализирано туристическо изложение
Изпълнение на дейност 9 – „Дейности за осигуряване на публичност”
Изпълнение на дейност 10 – Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 370 BGN
Общ бюджет: 198 987 BGN
БФП: 198 987 BGN
Общо изплатени средства: 198 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 198 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 159 613 BGN
2011 40 274 BGN
2012 - 1 173 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
198 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 135 671 BGN
2011 34 233 BGN
2012 - 997 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 942 BGN
2011 6 041 BGN
2012 - 176 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 807 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 І иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 -ІІ регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 ІІ проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 І І участници в междурегионални събития
Индикатор 5 І І междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз