Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0059-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/051-01
Наименование: Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан
Бенефициент: Шуменска търговско-промишлена палата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 09.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на обмен на знания, умения и добри практики в областта на въвеждането на алтернативни енергийни източници между Италия и България, който да доведе до развитие на региона и осъществяване на партньорства между местните власти за развитие на общините.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Проучване на текущото състояние за въвеждане на ВЕИ
Изпълнение на дейност 2 Учебни визити
Изпълнение на дейност 3 Подбор на добри практики от ЕС
Подготовка на дейност 4 Програма за въвеждане на добри практики
Изпълнение на дейност 5 Разработване на портал
Изпълнение на дейност 6 Информационна кампания
Изпълнение на дейност 7 Дейности по публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 700 BGN
Общ бюджет: 106 153 BGN
БФП: 106 153 BGN
Общо изплатени средства: 106 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 173 BGN
2010 86 979 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 297 BGN
2010 73 933 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 876 BGN
2010 13 047 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 923 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: откриване иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Изясняване регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Брой направени проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Индикатор определяне участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Откриване и брой междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз