Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/022
Наименование: “Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм”
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел е чрез сътрудничество между Община Стара Загора и партньорите по проекта да се осъществи обмен на най-добри практики, иновативни подходи и знания за повишаване на регионалния туристически потенциал и насърчаване на местното развитие с помощта на най-актуалните ИКТ.
Дейности: Управление и обща координация
Начална среща на участниците в проекта
Проучване на добри практики
Идентифициране на туристическите продукти и тяхната цифровизация;пилотни модели.
Учебни посещения в партньнорски общини
Техническо задание за изработване на електрона платформа
Разработване на електронната платформа Обучение на потребителите за работа с електронни инструменти
Информ.кампании;функциониране и мониторинг на Платформата
Приключване на проекта,представя-не от българските партньори на проекта в Лариса и Ла Дром
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 276 350 BGN
Общ бюджет: 225 547 BGN
БФП: 225 547 BGN
Общо изплатени средства: 225 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 82 905 BGN
2010 110 540 BGN
2011 0 BGN
2012 32 102 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
225 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 469 BGN
2010 93 959 BGN
2011 0 BGN
2012 27 287 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
191 715 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 436 BGN
2010 16 581 BGN
2011 0 BGN
2012 4 815 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 832 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Повишени умения на турист.агенти за иновативни действия и работа с Интернет платформата
Индикатор 2 индикатор: иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 3 индикатор:.... регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 4 ==== проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 5 $$$$ участници в междурегионални събития
Индикатор 6 индикатор:.... междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 7 Повишени уменията и обогатен опита на експертите от местните власти, включени в проекта, в областта на местното развитие
Индикатор 8 Стратегия за развитие на регионалния туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз