Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/002
Наименование: „ПАРТНЬОРСТВО И ПРИЯТЕЛСТВО В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ”
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Партньорство и приятелство в общия Европейски дом” е да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество с Кралство Испания и Република Италия.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1: Администриране на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2: Тръжни процедури по проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 3.: Разработване на маркетингов профил
Подготовка и изпълнение на дейност 4.: Изготвяне на рекламно-насърчителен каталог
Подготовка и изпълнение на дейност 1: Тридневна кръгла маса в гр. Мадан, България
Подготовка и изпълнение на дейност 2: Повишаване капацитета на община Мадан
Подготовка и изпълнение на дейност 1.: Осигуряване на прозрачност на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2. Разпространение на проектните резултати
Подготовка и изпълнение на дейност 1: Устен превод
Подготовка и изпълнение на дейност 2: Писмен превод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 073 BGN
Общ бюджет: 216 000 BGN
БФП: 216 000 BGN
Общо изплатени средства: 216 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 76 822 BGN
2010 139 178 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
216 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 299 BGN
2010 118 302 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 523 BGN
2010 20 877 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 400 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество (5-дневно стажуване в Италия и 8-дневно стажуване в Испания)
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта (подобрени инструменти в сферата на маркетинга и реклама на община Мадан, подобрен туристически сектор)
Индикатор 3 индикатор:.... проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:... участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор: .... междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз