Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/044
Наименование: Новите измерения на междурегионално сътрудничество
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.04.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Прилагане на нови инструменти в регионалната политика чрез обмен на добри практики и междурегионално партньорство.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Проучване, събиране, обобщаване и анализиране на наличните стратегически документи на теририторията на област Враца – анализи от изпълнени проекти в сферата на туризма, общински планове за развитие на туризма, програми и др.,
Изпълнение на дейност 3 Учебно посещение и обмен на добри практики в страна членка на Европейския съюз - Италия, регион Емилия-Романя, провинция Феррара чрез прилагане на бенчмаркинг в туризма, между членовете на Комсията по туризъм и екология към Об
Изпълнение на дейност 4 Изготвяне на Стратегия за развитие на туризма в област Враца, включваща индикативен план на проекти и примерен стратегически проект за туризма на територията на областта, в който да се приложат добрите практики от посещението
Изпълнение на дейност 5 Работно посещение на експерти в област Враца от страната партньор Италия
дейност 6 Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, свързани с развитието на туризма в област Враца и продукти от проекта
дейност 7 Публичност и разпространение на информация за проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 696 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Откриване на иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Наличие на участници в междурегионални събития
Индикатор 3 Обмяна на опит между експерти в областта на туризма от област Враца и провинция Феррара, в Италия и България
Индикатор 4 Проведено обучение на български експерти от италиански обучители в България


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз