Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/049
Наименование: Сближаване и развитие - обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос - Гърция
Бенефициент: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Тервел
Описание
Описание на проекта: Да стимулира обмена на ноу-хау, най-добри практики, трансфера на знание и експертиза чрез ефективно междурегионално сътрудничество в рамките на общото европейско пространство.
Дейности: 1: Управление на проекта
2: Изготвяне на Аналитичен доклад "Иденифициране и проучване на успешни практики на Община Волос в интегрирането на туризъм и околна среда"
3: Организиране и провеждане на учебно посещение на представители на Община Тервел в Община Волос - Гърция
4: Провеждане на "Проучване на туристическият потенциал на природните забележителности на територията на Община Тервел"
Изпълнение на дейност 5: Разработване на "Стратегия за развитие на екотуристическите дестинации на територията на Община Тервел"
6: Разработване на „Концепция за българо-гръцки център за съвместни инициативи в сферата на туризма”
7 Провеждане на Информационна кампания
8: Мерки за информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 917 BGN
Общ бюджет: 162 179 BGN
БФП: 162 179 BGN
Общо изплатени средства: 162 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 127 215 BGN
2011 34 964 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 108 133 BGN
2011 29 719 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 852 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 082 BGN
2011 5 245 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 327 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Индикатор: Проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 3 Индикатор: Участници в междурегионални събития
Индикатор 4 Индикатор: Проведени общи срещи на мениджърския екип
Индикатор 5 Индикатор: Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 6 Индикатор: Лица, организации и структури на национално и европейско ниво информирани за резултатите от партньорството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз