Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/001
Наименование: ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Постигане на устойчиво развитие в област Сливен чрез обмен на най-добри практики и иновации в сферата на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/.
Дейности: Управление на проекта
добрите практики в областта на ВЕИ в графство Корнуол, регион Югозападна Англия
Работна среща в графство Корнуол за задълбочаване на междурегионално партньорство
Изготвяне на доклад за добрите практики за използване на ВЕИ в графство Корнуол, регион Югозападна Англия
Изготвяне на доклад за добрите практики на взаимодействие на бизнеса с университета в Корнуол и други звена за НРД
Подготовка на брошура, представяща добрите практики в областта на ВЕИ в графство Корнуол, регион Югозападна Англия
Събиране на данни, изследвания и анализи в областта на ВЕИ на територията на област Сливен
Разработване и приемане на „Стратегия за устойчиво използване на ВЕИ на област Сливен
Създаване на уеб-базирана мрежа за обмен на информация, ноу-хау и най-добри практики между звената за НРД, фирми и др.
Провеждане на информационна кампания за разпространение на резултатите от установеното междурегионално сътрудничество и обменените добри практики
Дейности за повишаване на обществената информираност за ползите от използването на ВЕИ
Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 020 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ..иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество..
Индикатор 2 .регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта..
Индикатор 3 .проекти за междурегионално сътрудничество.
Индикатор 4 ..участници в междурегионални събития.
Индикатор 5 .междурегионални събития, организирани за обмяна на опит..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз